" />

Sigortacılıkta Dağıtım Kanalları

Türkiye Sigorta Birliği Çalıştayı’nda Dağıtım kanallarının gelişimi için tüm paydaşlardan önerilerTürkiye Sigorta Birliği’nin düzenlediği ve bir gün süren “Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştayı”nda sektör bütün yönleriyle ele alındı.

Çalıştay kapsamında düzenlenen “Dağıtım Kanalları Durum Değerlendirmesi, Sektörün Gelişimine İlişkin Çözüm Önerileri, Reel Sektör Beklentileri”panelinin moderatörlüğünü. Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Gençyaptı. Panelde SAİK Başkanı Levent Korkut, Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkan Ateş Çeber, TOBB Daire Başkanı Ozan Acar, İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlıve Kefalet Sigortaları Yurtdısı Uygulamaları Uzmanı Meltem Bebekoğlu sektöre ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kefalet sigortasının bir nevi gayri nakdi kredi olduğunu ve en gelişmiş ülkelerde bile henüz çok niş bir pazar olduğunu vurgulayan Meltem Bebekoğluşunları ifade etti:

“SFAA (The Surety & Fidelity Association of America) verilerine göre 2017’de toplam prim üretimi 6,2 milyar dolar olmuş. Ancak likidite daralması ve sermaye yeterlilik oranlarındaki artışla birlikte kefalet sigortası büyüme ivmesini sürdürecek. Bu büyüme bankacılık sektörünü de geliştirecek. Bankaların gayri nakdi kredi için ayırması gereken bir karşılık var. Firmalar gayri nakdi kredi yerine kefalet sigortası tercih ederse bankalar daha kârlı olan nakdi kredilere ağırlık verebilecek. BDDK verilerine göre Türkiye’de Eylül 2018 itibariyle 889 milyar TL’lik bir gayri nakdi kredi büyüklüğü var. Ayrıca 800 milyar TL’lik potansiyele sahip bina tamamlama sigortasını da hesaba katınca kefalet sigortalarının Türkiye’deki büyüme fırsatının çok yüksek olduğunu görüyoruz.”

Sigortacı ve sigortalı arasında kazan – kazan ilişkisi kurulmasının önemine dikkat çekenİSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı,önemli olanın hasarı ödemek değil, önlemek olduğunu vurgulayarak sigortalama sürecinde olası hasara karşı önlemler önermek ve primi buna göre ayarlamak gerektiğini söyledi. Türk sigorta sektörünün gelişimi için yenilikçi ürünler ve bakış açıları da öneren İSO – Özhamaratlı, “Kiralama sırasında verilen depozito da kira sigortası olarak sisteme kazandırılabilir. Mülk sahiplerinin depozitoyu zarfla almaması ve ödemenin sigorta şirketlerine yapılması sağlanabilir. İngiltere’de bu sistem var”diye konuştu.

Teknoloji kullanmayan şirketler sektörün dışında kalabilir

KOBİ’lerin sigorta kullanım alışkanlıklarını ölçtükleri araştırmanın sonuçlarına değinen TOBB Daire Başkanı Ozan Acarşunları söyledi:

“Paket sigorta yaptıran KOBİ’lerin oranı yüzde 37 çıkıyor. Burada daha gidilecek bir yol var. Araştırmanın en çarpıcı sonucu şuydu: Bir hasarla karşılaştığın zaman sonrasında sigorta paketini değiştiriyor musun diye sormuşuz. Yüzde 44’ü evet demiş. Demek ki doğru paketi almamış. Burada aksayan bir taraf var, buna dikkat etmek gerekiyor. Doğru poliçe ve memnuniyet penetrasyon artışını olumlu etkileyecektir.”

Sigorta sektörünün hem bireysel tarafta hem kurumsal tarafta henüz ulaşamadığı geniş bir kesim olduğunu hatırlatan Acar, “Sektörün dışından bir girişim teknolojiyi kullanarak bu kesime ulaşırsa sektörün mevcut oyuncularını sektör dışında bırakabilir. Bu nedenle sigorta sektörünün teknolojiyi kullanarak bu kitlelere ulaşması çok büyük önem taşıyor” dedi.

Sektörün gelişimi için eğitime önem vermek gerekiyor

Türkiye’de 15 bin 883 acente olduğunu hatırlatan SAİK Başkanı Levent Korkut, acentelerin dijital süreçlere entegrasyonunun önemini vurguladı. Korkut,“Acentelerin eğitimi çok önemli. Önümüzdeki dönemde tüm paydaşlar bir araya gelerek eğitim ve tanıtım konusunda çok önemli yok kat edebiliriz. Acentelerin desteklenmesi, ticari hayatlarının devamlılığının sağlanması önem arz etmektedir. Sigorta şirketleri kendi finansal istikrarları için acentelerine mutlak sahip çıkmalıdır. Kurumsallaşmanın olmadığı yerde sektörün prim üretiminin yaklaşık yüzde 60’ını üreten bu yapı dijitalleşmeye ayak uyduramaz ve sistemin dışında kalır. Sektörümüzün daha hızlı büyümesi için acenteler gereklidir” dedi.

Sigorta sektörünün gelişimi ve reel sektörün beklentilerini sıralayan Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkan Ateş Çeber, “Dağıtım kanalları, eğitim ve insan kaynakları, sigortalılık bilinci ve güven, rekabet ve denetim başlıkları öne çıkıyor. Dağıtım kanallarının çalışma şekillerinin gözden geçirilip yeniden yapılandırılması önem taşıyor. Yetkinliklerin artırılması ve sektörün gelişimi için finans ve pazarlama eğitiminin de mevcut eğitim programlarının içine dahil edilmesi gerekiyor” dedi.

Ahmet Genç: “Sigorta sektörünün potansiyelini kullanmalıyız”

Panelin sonunda konuşan Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Genç, “Teknoloji çok önemli, sektörün teknolojiyi iyi kullanması gerekiyor. Teknoloji zamanı da etkin kullanmamızı sağlayacak. Artık kağıtsız ortama geçmeli; sektör olarak teknolojiyi gözetleme ve denetleme mekanizması olarak da kullanmalıyız. Türkiye’nin sigorta sektörü açısından büyük potansiyeli olduğunu biliyoruz ve artık bu potansiyeli kullanmalıyız”dedi.

11 Şubat 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir